لیگو لایو
....

آخرین اخبار

Ligo live

لایو چه افرادی فعال میگردد

لایو چه افرادی فعال میگردد:؟ 1-درخواست مجری شدن داده باشند و آخر ماه بخواهند حقوق دریافت کنند 2-البته کاربران عادی می توانند لایو صوتی ایجاد کنند 3-همچنین در لایو های …

لیگو لایو

پاداش سطح ثروت

با هدیه دادن به دوستان ، ثروت شخصی خود را افزایش می دهید و با ارتقاء سطح پاداش های ویژه ای دریافت می کنید! (فقط سطح ثروت) .. 1. هرچه …