بعد از انتخاب تعداد سکه و وارد کردن صحیح اطلاعات مخصوصا شناسه(ID) خود کاملا دقت کنید . بعد از واریز کردن چند دقیقه بعد از تایید پرداخت بصورت اتوماتیک حساب شما شارژ خواهد شد

طبق قانون جدید بدلیل رباط های بسیار زیاد برنامه لیگولایو اکانت هایی که دارای نام و تصویر پروفایل نباشد شارژ نخواهد شد/ لطفا حتما برای حساب خود نام و تصویر پروفایل قرار دهید