قوانین دریافت آژانس مجری

• 18 سال یا بیشتر داشته باشید. ● آژانس باید نام و عکس مناسبی داشته باشد که نمایه را به عنوان آژانس مشخص کند. • حداقل نیاز برای افتتاح یک …

لیگو لایو

پاداش سطح ثروت

با هدیه دادن به دوستان ، ثروت شخصی خود را افزایش می دهید و با ارتقاء سطح پاداش های ویژه ای دریافت می کنید! (فقط سطح ثروت) .. 1. هرچه …

سلام لیگو لایو

به برنامه لیگو لایو خوش آمدید امیدوارم در این برنامه بتوانید بصورت سالم و درست از این برنامه استفاده کنید و توانایی ها و استعداد هاید خود را به نمایش …